Jak položit vinylovou podlahu?

Vybrali jste si vinylovou podlahu do svého bytu, nebo domu? Tak se teď pojďme podívat, jak připravit podklad pro pokládku vinylové podlahy, jakým způsobem je možné pokládku realizovat a jak pokládka probíhá. Pokud jste pokládku nikdy sami nedělali, je lepší nechat ji v rukou odborníků, kteří mají zkušenosti, díky kterým budete s finálním výsledkem 100 % spokojeni.

Příprava před pokládkou podlahy

Ještě než podlahu položíte, musíte se zaměřit na kvalitu, pevnost, vlhkost a rovinnost podkladu. Pokládka se musí realizovat na podklad, který je dokonale rovný, čistý a suchý.

V případě, že není povrch rovný, musí být před samotnou pokládkou vyrovnaný nivelační hmotou. Případná nerovnost na podkladu může do budoucna způsobit poškození podlahy v daném místě.

Pokládka vinylové podlahy

V případě, že máte podklad připravený, můžete začít s pokládkou. Existuje však několik způsobů, jak pokládku realizovat. Pokládka se liší u vinylových podlah určených k celoplošnému lepení, plovoucích vinylových podlah a podlah plovoucích na HDF.

Podlahy k celoplošnému lepení

Předností pokládky celoplošným lepením je nízká pořizovací cena, vysoká mechanická odolnost i vysoká odolnost proti vodě. U tohoto typu pokládky vinylové podlahy je velice důležitá příprava. Podklad musí být rovný, pevný a suchý. Příprava podkladu se provádí samonivelační stěrkou, bez předchozích zkušeností je však na místě přizvat na pomoc profesionály.

Plovoucí vinylové podlahy

Výhodou tohoto typu pokládky je snadnější montáž bez lepení a nároky na podklad, které nejsou tak vysoké jako u podlahy určené k celoplošnému lepení. Jednotlivé dílce vinylové podlahy jsou opatřeny zámkovým spojem, který umožňuje snadnější montáž.

Poklad musí být opět rovný, pevný a suchý.

Plovoucí vinylovou podlahu je možné položit plovoucím způsobem, ale také přilepit, jako u předchozího způsobu pokládky.

Vinylové podlahy plovoucí na HDF

Výhodou podlah plovoucích na HDF je snadnější montáž bez lepení a nižší nároky na podklad, stejně jako u předchozího typu. Montáž tohoto typu podlah je poměrně náročná, protože je nutné sesadit jednotlivé lamely na převazbu s dostatečným odstupem spojů.

Nesmíte také zapomenout na dodržení diletačních spár okolo stěn, sloupů apod. Podklad pro pokládku musí být opět suchý, pevný a rovný. Pokud chcete dosáhnout skvělého výsledku, doporučujeme využít služby odborníků při pokládání podlah.